X

Služby nehrazené ze zdravotního pojištění

Ceník platný od 01.01.2018

Výpis ze zdravotní dokumentace 250,- Kč
Zpráva na žádost pacienta 150,-Kč
Potvrzení o zdravotním stavu 150,-Kč
Zpráva pro komerční pojišťovny 200,- Kč
Obstřik (doplatek na léky) 50,- Kč
Vyšetření bez objednání po ordinační době 500,-Kč
Neomluvení na objednaný termín 200,- Kč