X

Máme uzavřeny smlouvy o poskytování a úhradě se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR.